(1)
Łozowski, P. W Poszukiwaniu Kontinuum Gramatyki I Leksyki: Przykład Gramatykalizacji. LingVaria 2019, 14, 29–42.