(1)
Maćkowiak, K. Rola Zbiorowej świadomości językowej W Badaniach Z Zakresu Stylistyki Historycznej. LingVaria 2019, 14, 121-.