(1)
Zieniukowa, J. Profesor Kazimierz Nitsch I Jego językoznawcze środowisko We Wspomnieniach Studentki Z Lat 50. XX W. LingVaria 2019, 14, 331-338.