Wołk, M. (2020). O znaczeniu przymiotnika nieszczęsny we współczesnej polszczyźnie. LingVaria, (1(29), 89-101. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.06