Waszakowa, K. (2020). Wieloaspektowość pojęcia konceptualizacja w gramatyce Ronalda Langackera (spojrzenie z perspektywy użytkownika terminologii kognitywnej). LingVaria, (1(29), 9-30. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.01