Pajdzińska, A. . (2020). Baudouin de Courtenay – prekursor nie tylko strukturalizmu. LingVaria, 15(2(30), 33–42. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.03