Grochowski, M. . (2020). Ewolucja kryteriów podziału gramatycznego leksemów (relatory a spójniki). LingVaria, 15(2(30), 55–65. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.05