Jadacka, H. . (2020). Czy opis synchroniczny systemu słowotwórczego polszczyzny jest kompletny?. LingVaria, 15(2(30), 67–77. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.06