Kurdyła, T. . (2020). Zagadnienie motywacji w gniazdowym opisie słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie gwary orawskiej). LingVaria, 15(2(30), 107–119. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.09