Miodunka, W. T. . (2020). Rozważania nad koncepcją historii językoznawstwa polskiego. LingVaria, 15(2(30), 193–207. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.15