Kardas, K. (2018). "Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa": Nieznany rękopis Jana Łosia. LingVaria, 13(25), 181–194. https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.13