Wasilewska, K. (2018). Frekwencja oraz funkcje przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach administracyjnych. LingVaria, 13(25), 273–291. https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.20