Kiklewicz, A. (2016). Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych): Cz. II. LingVaria, 11(22), 25–41. https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.02