Wasiuta, S. . (2016). Przysłowie jako jednostka języka (w perspektywie tekstologii integralnej). LingVaria, 11(22), 107–119. https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.08