Danielewiczowa, M. (2018). Co powiem, kiedy powiem "nie powiem"? Przyczynek do opisu idiomatyki metatekstowej. LingVaria, 13(26), 61–80. https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.05