Pietrzak, M. . (2016). „Malowanie słowem” – o stylu sprawozdań Henryka Sienkiewicza z wystaw malarskich. LingVaria, 11(21), 111–122. https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.10