Wasiuta, S. . (2016). Przysłowie Diabeł tkwi w szczegółach we współczesnej polszczyźnie: Retoryczność, mistyfikacja, stereotyp. LingVaria, 11(21), 203–213. https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.17