Urban, R. . (2016). Szkic historii lingwistyki matematycznej w Rosji i ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia maszynowego. LingVaria, 11(21), 249–267. https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.21