Przepiórkowski, A. . (2015). Inżynieria lingwistyczna a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego. LingVaria, 10(20), 135–145. https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.11