Labocha, J. . (2015). Od gwary po dyskurs: Pogranicze polsko-czeskie na Zaolziu w badaniach językoznawczych. LingVaria, 10(19), 241–250. https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.16