Szelachowska-Winiarzowa, L. . (2014). Ulotne interpretacje, wieczne zapisy: Doświadczenia leksykografa przy opracowywaniu nazw przyrodniczych do suplementu Słownika staropolskiego. LingVaria, 9(18), 271–280. https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.17