Czelakowska, A. (2018). Kształtowanie się terminologii fleksyjnej w polskim piśmiennictwie gramatycznym lat 1817–1939. LingVaria, 13(26), 287–299. https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.19