Danielewiczowa, M. . (2013). Językoznawstwo ogólne – metodologiczny projekt Ferdynanda de Saussure’a. LingVaria, 8(16), 43–44. https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.03