Habilitacje i doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2012/2013. (2013). LingVaria, 8(16), 299–300. Pobrano z https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/2886