Rybka, P. . (2013). O potrzebie monografii (użycia) IPA. LingVaria, 8(15), 15–25. https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.02