Gold, D. L. . (2013). Wprowadzenie do dyskusji o pochodzeniu polskiego jarmułka i jego etymologicznych odpowiedników w innych językach słowiańskich. LingVaria, 8(15), 113–114. https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.08