Kuźmicki, M. (2021). O pewnej osobliwości w wydaniu kaliskich rot sądowych, która może stać się przestrogą dla badaczy oraz edytorów tekstów dawnych. LingVaria, 16(1(31), 85–98. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.07