Ziółkowska, O. . (2021). Staropolski imiesłów czynny jako predykatywny atrybut. LingVaria, 16(1(31), 169–180. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.13