Kurdyła, T. . (2021). O wybranych zaimkach gwarowych z Polski południowo-wschodniej (przyczynek). LingVaria, 16(1(31), 183–197. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.14