Ławrynow, D. (2021). Językowy i tekstowy obraz Mazura na podstawie twórczości Stefana Rudanskiego. LingVaria, 16(1(31), 213–224. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.16