Kiklewicz, A., & Przybyszewski, S. (2021). Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy: Cz. I. LingVaria, 16(2(32), 31–43. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.04