Młynarczyk, E. (2021). Frazematyczny potencjał połączenia wyrazowego bieda z nędzą we współczesnej polszczyźnie. LingVaria, 16(2(32), 47–59. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.05