Winiarska, J. (2021). Czy idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko? Schematy wyobrażeniowe a konstrukcje aforystyczne. LingVaria, 16(2(32), 71–80. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.07