Pstrąg, J. . (2021). Pozytywna autoprezentacja jako sposób uwiarygodnienia własnej osoby. LingVaria, 16(2(32), 93–106. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.09