Wysocka, A. (2021). Prozodia, semantyka, styl – o hierarchii poziomów ekwiwalencji w tłumaczeniu piosenki kabaretowej (studium przypadku: polskojęzyczne warianty Money… Freda Ebba). LingVaria, 16(2(32), 119–129. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.11