Słoboda, A. . (2021). Historia składni języka polskiego Krystyny Pisarkowej – świadectwo zmiany i źródło inspiracji. LingVaria, 16(2(32), 229–235. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.18