Kubaszczyk, J. . (2021). „Ile przemilczam, tego nie wypowiem”: o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej i ich przekładzie na język niemiecki. LingVaria, 16(2(32), 245–256. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.20