Sobotka, P., & Żabowska, M. (2017). Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka. LingVaria, 12(24), 113–133. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.07