Bogocz, I. (2017). Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie. LingVaria, 12(24), 227–244. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.15