Wołoszyn, J. (2017). Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy. LingVaria, 12(24), 291–307. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.18