Grochowski, M. (2017). O poglądach Profesora Witolda Mańczaka na paradygmaty językoznawstwa. LingVaria, 12(spec), 19–28. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.02