Dawidowicz, A. L. (2017). Współpraca Witolda Mańczaka i Hugona Steinhausa w dziedzinie zastosowań metod matematycznych w językoznawstwie. LingVaria, 12(spec), 29–36. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.03