Kleszczowa, K. (2017). Gramatyka historyczna języka polskiego Witolda Mańczaka na tle innych podręczników akademickich. LingVaria, 12(spec), 37–43. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.04