Hrabia, M. (2022). No nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania nad leksykograficznym opisem wyrażeń pragmatycznych w ujęciu kontrastywnym (na przykładzie polskich ekwiwalentów francuskiego pragmatemu Tu m’en diras tant!). LingVaria, 17(1(33), 99–113. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.08