Kuźmicki, M., & Mika, T. (2022). Nie tylko Bulla gnieźnieńska. O znaczeniu dokumentu fundacyjnego Zbyluta (1153) dla polskich badań historycznojęzykowych: Cz. II: Relacje między przekazami. LingVaria, 17(1(33), 145–172. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.10