Niewiara, A. (2022). Aksjologiczna wartość hymnów państwowych Słowian w ujęciu porównawczym. LingVaria, 17(1(33), 215–238. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.13