Konczewska, K. (2022). „Ratuję od zupełnego unicestwienia ślady naszej przeszłości, które zacierają się, nikną z dniem każdym”: Rękopisy Wandalina Szukiewicza jako nowe źródło do badań kontaktów językowych na pograniczu bałtycko-słowiańskim. LingVaria, 17(1(33), 259–271. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.15