German, J. (2022). Czy (i jak) warto jeszcze badać staropolskie latynizmy i grecyzmy?. LingVaria, 17(1(33), 307–317. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.18