Kotin, M. (2023). Ontogenetyczny i filogenetyczny wymiar zmian językowych w zakresie gramatyki. LingVaria, 18(1(35), 11–23. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.01