Klimek-Grądzka, J. (2023). Umieranie i śmierć w polskojęzycznych drukach prawosławnych z kręgu Akademii Mohylańskiej. LingVaria, 18(1(35), 153–166. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.11